• English (English)
  • français (French)
  • العربية (Arabic)


پرینت

منوی سازمان

ماژول ها

اطلاعات بیشتر

سخن روز بدون عنوان

مغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است
مغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است
جرجی تایلر

ماژول سخن روز

خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است
خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است
بزرگمهر